Sân bóng đá Đại Từ

Cuối đường Đặng Xuân Bảng, Đại Kim , Hoàng Mai , Hà Nội

Like Sân / 0 lượt

Hệ thống có 4 sân 7 và 1 sân 11

Hệ thống có 4 sân 7 và 1 sân 11

Thông tin tiêu chuẩn

}
Liên hệ
 • Liên hệ:Không có
 • Email:
 • Di động:
 • Máy bàn:
 • Facebook:
 • Skype:
 • Zalo:

Khu vực xung quanh

  Sân bóng nổi bật

   Các Quận/Huyện khác