Giới thiệu.

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm, cập nhật dữ liệu và hoàn thiện các tính năng.

Các chủ sân và anh em có thể gửi thông tin cho chúng tôi qua địa chỉ email: gobinjsc@gmail.com hoặc số điện thoại 0926 12 26 26.
Thông tin tối thiều gồm: 10 ảnh sân bãi, địa chỉ sân bãi, số điện thoại liên hệ, giá thuê sân bãi...
Việc hiển thị trên trang web là hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình triển khai sẽ còn thiếu nhiều điều, mong anh em chỉ giáo.

Trân trọng